Sunday, February 18, 2018

The Rock trong vai diễn Hobbs

nhân vật Hobbs trong The Fate of the Furious
The Rock Johnson yêu thể hình một cách quá đà
The Rock trong Fast and Furious
- Advertisement -

Gần Đây Nhất