Thursday, February 22, 2018
Trang chủ Chúc mừng Elon Musk, SpaceX mở ra một cuộc cách mạng mới của ngành hàng không vũ trụ SpaceX đã đi vào lịch sử với màn phóng tên lửa tái sử dụng Falcon 9

SpaceX đã đi vào lịch sử với màn phóng tên lửa tái sử dụng Falcon 9

SpaceX đã đi vào lịch sử với màn phóng tên lửa tái sử dụng Falcon 9
SpaceX hạ cánh trên bệ đáp Of Course I Still Love You ở biển
- Advertisement -

Gần Đây Nhất