Thursday, February 22, 2018

SpaceX hạ cánh trên bệ đáp Of Course I Still Love You ở biển

SpaceX đã đi vào lịch sử với màn phóng tên lửa tái sử dụng Falcon 9
SpaceX đã đi vào lịch sử với màn phóng tên lửa tái sử dụng Falcon 9
SpaceX thông báo tên lửa đẩy đã hạ cánh thành công
- Advertisement -

Gần Đây Nhất