Tuesday, February 20, 2018

SpaceX và tên lửa đẩy Falcon 9

SpaceX đã đi vào lịch sử với màn phóng tên lửa tái sử dụng Falcon 9
SpaceX thông báo tên lửa đẩy đã hạ cánh thành công
- Advertisement -

Gần Đây Nhất