Monday, February 19, 2018

Công viên Bình Nhưỡng

Triều Tiên một trong những quốc gia bí ẩn nhất thế giới
đài phun nước ở trung tâm Bình Nhưỡng.
tháp Juche ở trung tâm Bình Nhưỡng
- Advertisement -

Gần Đây Nhất