Wednesday, February 21, 2018

iPhone X 3

iPhone X
iPhone X loại bỏ nút Home và Touch ID
hệ thống camera trước TrueDepth
- Advertisement -

Gần Đây Nhất