Monday, February 19, 2018

iPhone X là con chip Apple A11 Bionic 1

iPhone X
AirPower
Bên trong iPhone X là chip Apple A11 Bionic
- Advertisement -

Gần Đây Nhất