Monday, February 19, 2018

Marylin Monroe. Duyên dáng và mềm mại

tác phẩm Michael Jackson từ kim loại dát mỏng
Tượng David, một tác phẩm được phỏng theo nguyên tác của Michelangelo được làm từ hàng trăm miếng kim loại dát mỏng.
Kiệt tác từ những tấm kim loại dát mỏng
- Advertisement -

Gần Đây Nhất