Wednesday, February 21, 2018

Tryndamere – Liên Minh Huyền Thoại

Teemo - Liên Minh Huyền Thoại
Heimerdinger - Liên Minh Huyền Thoại
Tryndamere - Top 4 vị tướng đường trên có phong cách lầy lội trong Liên Minh Huyền Thoại
- Advertisement -

Gần Đây Nhất