Monday, February 19, 2018
Trang chủ [LMHT] TOP 5 Xạ Thủ có khả năng tự buff tốc độ đánh cho chính mình Khéo léo giữ được điểm cộng dồn nội tại là Ezreal bắn siêu lực luôn

Khéo léo giữ được điểm cộng dồn nội tại là Ezreal bắn siêu lực luôn

JinX
Ezreal
Sivir
- Advertisement -

Gần Đây Nhất