Wednesday, February 21, 2018

Sóng ánh sáng

Exoplanet - hành tinh nằm ngoài Thái dương Hệ

Sóng ánh sáng từ những ngôi sao cách xa chúng ta nhiều năm ánh sáng có thể tiết lộ nhiều điều

exoplanet
- Advertisement -

Gần Đây Nhất