Tuesday, February 20, 2018

Trappist-1G

NASA công bố phát hiện ra BẢY hành tinh có thể có sự sống chỉ trong MỘT hệ sao duy nhất - 1
Trappist-1F
Sara Seager
- Advertisement -

Gần Đây Nhất