Tuesday, February 20, 2018
Trang chủ Những sĩ quan Việt Nam đầu tiên trong phái bộ Liên Hợp Quốc Những sĩ quan Việt Nam đầu tiên trong phái bộ Liên Hợp Quốc_1

Những sĩ quan Việt Nam đầu tiên trong phái bộ Liên Hợp Quốc_1

Những sĩ quan Việt Nam đầu tiên trong phái bộ Liên Hợp Quốc
Cả nước Nam Sudan chỉ có 60 km đường nhựa, còn lại là đường đất, xe của LHQ bị kẹt trong một lần tuần tra. Ảnh: VNPKC.
Những sĩ quan Việt Nam đầu tiên trong phái bộ Liên Hợp Quốc
- Advertisement -

Gần Đây Nhất