Monday, February 19, 2018

Nikon DL 18-50 f1.8-2.8

Nikon DL 18-50 f/1.8-2.8

Nikon DL 18-50 f/1.8-2.8 với ống kính dải tiêu cự siêu rộng tạo lợi thế cạnh tranh lớn nhất so với các đối thủ​

- Advertisement -

Gần Đây Nhất