Thursday, February 22, 2018
Trang chủ Paris 100 năm trước 12 Paris - Hitler tiến qua Khải Hoàn Môn năm 1940

12 Paris – Hitler tiến qua Khải Hoàn Môn năm 1940

Quảng trường Vendôme năm 1871
Bến tàu Orléans
Ngày giải phóng thủ đô Paris tại quảng trường l’Hôtel de Ville
- Advertisement -

Gần Đây Nhất