Monday, February 19, 2018
Trang chủ Tình bạn – Tình thù giữa Bill Gates và Steve Jobs Đi trước Apple gần 10 năm nhưng Microsoft lại không thể tạo lập thành công cho tablet.

Đi trước Apple gần 10 năm nhưng Microsoft lại không thể tạo lập thành công cho tablet.

Bill Gates và Steve Jobs
iPhone 2007, sự kiện đẩy Microsoft khỏi vị trí trung tâm thế giới công nghệ
Steve Jobs và Bill Gates tại All Things D 2007
- Advertisement -

Gần Đây Nhất