Wednesday, February 21, 2018
Trang chủ Tình bạn – Tình thù giữa Bill Gates và Steve Jobs MacWorld 1997, điểm tối của lịch sử Apple.

MacWorld 1997, điểm tối của lịch sử Apple.

Bill Gates và Steve Jobs
Microsoft, khởi nguồn của những cuộc cách mạng Idevice
iMac 1997
- Advertisement -

Gần Đây Nhất