Sunday, February 18, 2018

Những cuộc gặp cuối cùng

Bill Gates và Steve Jobs
Zune
iPhone 2007, sự kiện đẩy Microsoft khỏi vị trí trung tâm thế giới công nghệ
- Advertisement -

Gần Đây Nhất