Thursday, February 22, 2018
Trang chủ Tình bạn – Tình thù giữa Bill Gates và Steve Jobs Steve Jobs và Bill Gates tại All Things D 2007.

Steve Jobs và Bill Gates tại All Things D 2007.

Bill Gates và Steve Jobs
Đi trước Apple gần 10 năm nhưng Microsoft lại không thể tạo lập thành công cho tablet.
Bill Gates - Steve Jobs, 2 người bạn già.
- Advertisement -

Gần Đây Nhất