Tuesday, February 20, 2018
Trang chủ Trung Quốc có thể đang chuẩn bị xây cảng trái phép ở Hoàng Sa Combination of satellite photos shows Chinese-controlled North Island, part of the Paracel Islands group in the South China Sea

Combination of satellite photos shows Chinese-controlled North Island, part of the Paracel Islands group in the South China Sea

Hình ảnh đá Bắc quần đảo Hoàng Sa

Hình ảnh đá Bắc từ vệ tinh hôm 6/3. Ảnh: PlanetLabs

Trung Quốc xây phi pháp tại quần đảo Hoàng Sa
- Advertisement -

Gần Đây Nhất